Arnhem Internet Exchange (ARNIX) gebruikt state-of-the-art technieken die gericht zijn op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de infrastructuur. De kernonderdelen van Arnix worden 24 x 7 x 365 gemonitord vanuit ons Network Operations Center (NOC). Via de aansluiting op het Arnix platform heeft u een ruime keuze aan mogelijkheden. Voor maatwerkoplossingen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Beschikbaarheid

Arnix streeft ernaar storingen pro-actief te voorkómen. Als er desondanks toch storingen aan de dienst optreden, dan streeft Arnix ernaar deze zo spoedig mogelijk weer volledig te herstellen. Indien er onderhoud gepland is dan zullen wij dit, voor zover mogelijk, ruim van tevoren aangeven zodat u hierop kunt anticiperen. Onderhoud zal, voor zover mogelijk, ’s nachts plaatsvinden. Onze NOC support afdeling is 24 x 7 x 365 telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

  • 1:1 redundante verbinding
  • 95% Non-overbooked
  • Netwerkportal met eigen interface
  • 24 x 7 x 365 Engineering support
  • Samenwerking en kennisdeling
  • Betrouwbare en innovatieve partner
  • Verschillende hardware en product series