Alle ruimtes in het datacenter zijn voorzien van automatische, gecertificeerde gasblusinstallaties. Deze worden aangestuurd door een moderne brandmeldinstallatie. In het hele gebouw is branddetectie aanwezig, zowel onder de vloer als aan het plafond. De detectie is zeer nauwkeurig afgesteld om het brandrisico tot een minimum te beperken.

VESDA
Een Very Early Smoke Detection Apparatus (VESDA) systeem detecteert brand in een zeer vroeg stadium. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden en mogelijk over worden gegaan op een gasblussing, zonder dat dit enige invloed heeft op de draaiende IT-omgeving.

Argonite
Op de datazaal wordt gebruik gemaakt van het milieuvriendelijke Argonite. Dit gasmengsel verlaagt de zuurstofconcentratie dusdanig dat brand onmogelijk is. Het gasmengsel wordt afgevoerd naar de daarvoor bestemde overdrukroosters. Deze non-corrosieve blussing heeft geen invloed op de hardware op de datazaal.

Testen
Maandelijks wordt de brandmeldcentrale in de datacentra getest. Hierbij worden alle melders en systemen uitvoerig gecheckt.

DCA.1 Tivolilaan

Brandpreventie:
Brandmeldcentrale en blusgasinstallatie

Branddetectie:
Handmelders, automatische melders en aspiratiesystemen

Blusinstallatie:
Argonite

Overdrukbeveiliging:
Overdrukroosters

DCA.2 Kleefse Waard

Brandpreventie:
Brandmeldcentrale en blusgasinstallatie

Branddetectie:
Handmelders, automatische melders en aspiratiesystemen

Blusinstallatie:
Argonite

Overdrukbeveiliging:
Overdrukroosters