In 2013 behaalde Data Center Arnhem als eerste in Nederland de SOC2 certificering: dé internationale industriestandaard als het gaat om uitbestede diensten en Cloud computing. Datacenter Arnhem toont hiermee aan dat zij zowel de beveiliging als de beschikbaarheid van haar dienstverlening zeer goed beheerst.

In januari 2015 is de audit opnieuw succesvol uitgevoerd.

SOC2 (Service Operational Controls) is een certificering die in Amerika de norm is als het gaat om informatiebeveiliging. Binnen Europa wordt deze certificering steeds vaker toegepast vanwege de strenge audits en de transparantie die het verschaft. SOC2 gebruikt NEN-EN ISO27001 als normenkader en gaat daarnaast uit van de Kritike Prestatie Indicatoren (KPI’s) die in de dienstverleningscontracten opgenomen zijn. Op basis daarvan worden alle processen van DCA beoordeeld. Deze werkwijze geeft klanten volledig inzicht in de kwaliteit van de organisatie.