Tijdens een controle is gebleken dat UPS nummer 4 van DC1 aan de Tivolilaan met spoed nieuwe ventilatoren nodig heeft om de beschikbaarheid blijvend te kunnen borgen. Om die reden is vanavond een spoedonderhoud ingepland tussen 18:00 en 21:00.

De infrastructuur en de ICT apparatuur zullen blijvend vanuit twee kanten (A en B feed) gevoed worden waarbij één voeding passief gemaakt wordt doordat UPS 4 in onderhouds by-pass modus zal staan. Om de risico’s die zich eventueel voor kunnen doen in combinatie met een netuitval tot een absoluut minimum te beperken, zal uit voorzorg op de noodstroom aggregaten gedraaid worden.