Data Center Arnhem ontzorgt op het allerhoogste kwaliteitsniveau door het beheer van uw facilitaire infrastructuur serverruimte volledig over te nemen. De daartoe benodigde technische en kennis specifieke investeringen garanderen zekerheid. Data Center Arnhem beschikt over de meest recente koelinstallatie, gesloten corridors, een nieuwe gasblusinstallatie en bewakings- en toegangscontrolesystemen. Daarnaast bieden wij u een brede keuze aan carriers en IP-serviceproviders, transparante rapportages en een state-of-the-art request ticketing systeem.

Service Organization Control – SOC2-2

In 2013 behaalde Data Center Arnhem als eerste in Nederland de SOC 2-2 certificering: dé internationale industriestandaard als het gaat om uitbestede diensten en Cloud computing. Data Center Arnhem toont hiermee aan dat zij zowel de beveiliging als de beschikbaarheid van haar dienstverlening goed beheerst. In januari 2015 is de audit opnieuw succesvol uitgevoerd.

SOC2 (Service Operational Controls) is een certificering die in Amerika de norm is als het gaat om informatiebeveiliging. Binnen Europa wordt deze certificering steeds vaker toegepast vanwege de strenge audits en de transparantie die het verschaft. SOC2 gebruikt NEN-EN-ISO27001 als normenkader en gaat daarnaast uit van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) die in de dienstverleningscontracten opgenomen zijn. Op basis daarvan worden alle processen van DCA beoordeeld. Deze werkwijze geeft klanten volledig inzicht in kwaliteit van de organisatie.

The Uptime institute – TIERIII

Sinds  2015 voldoen onze datacenter locaties aan de TIERIII norm. Met deze configuratie is het mogelijk om onderhoudsperiodes te beheren zonder dat de continuïteit van de dienst op de servers wordt beïnvloed. Onze energievoorziening is volledig redundant (2N). Zo kunnen we standhouden tijdens de meest ernstige technische incidenten, zonder de beschikbaarheid van uw omgeving te beïnvloeden.

Dutch Data Center Association – DDA

De Dutch Datacenter Association verbindt de markt leidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.  Een goed imago, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn belangrijke basisvoorwaarden voor een professionele en succesvolle datacenter sector. De Dutch Datacenter Association hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit van de bij haar deelnemende bedrijven. Alle deelnemers van de Dutch Datacenter Association onderschrijven een Code of Conduct.