Acquisiteur – accountmanager

De functie betreft een full time dedicated functie binnen de commerciële afdeling, gericht op enerzijds de verwerving van nieuwe afnemers in geselecteerde klantensegmenten en anderzijds het relatiebeheer voor bestaande afnemers. De functionaris spendeert ten minste 60% aan acquisitie, 20% aan bestaande klanten en 20% aan ondersteunende activiteiten binnen de organisatie in de brede zin van het woord (edoch met de nadruk op commercie). De functionaris wordt aangestuurd door de algemeen directeur, die als meewerkend voorman deel uitmaakt van het commerciële team. Naast de accountmanager en de algemeen directeur zal een op de nieuwe media gerichte functionaris deel uitmaken van het commerciële team.

Kern van de functie

Het zoeken, selecteren en bezoeken van potentiële klanten voor het datacenter in de klanten segmenten: ICT (ISP, hosting partijen, ICT-bedrijven) en het Middenbedrijf (MKB) in de regio Arnhem – Nijmegen, alsmede de omliggende regio’s (De Achterhoek, Zuid Veluwe, Liemers en Betuwe), met als doel met deze klanten een meerjarig contract inzake de levering van colocatie- en connectiviteitdiensten te verkopen. Daarbij zijn kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijke kenmerken van de dienstverlening. Prijs vormt geen belangrijk onderdeel van de marketingmix.

Naast de verwerving van nieuwe klanten onderhoudt de functionaris nauwe en periodiek gestructureerde contacten met bestaande relaties. Deze contacten moeten leiden tot een hoge klanttevredenheid, voortzetting van de relatie met DCA en een groei van de maandelijks terugkerende omzetten.

Ten slotte draagt de functionaris bij aan het generieke marketingbeleid, clienttreatment, productontwikkeling, de naamsbekendheid en reputatie van DCA in de regionale markt. Als onderdeel van het kleine team verricht hij ondersteunende activiteiten op het gebied van de organisatie en de operatie.

Taken

De taken zijn:

 1. Acquisitie in het ICT en Middensegment o Ontwikkelen en voorleggen van marktbewerkingsinitiatieven; o Genereren van leads;
  • Opvolgen van leads; gerichte bezoeken aan geselecteerde potentiële relaties; o Uitbrengen van offertes o Omzetten van offertes in opdrachten o Begeleiden van de transitie
  • Intensive care gedurende 12 maanden na binnenkomst
 2. Acquisitie Corporates en (semi) overheidsinstellingen o Introducties en gesprekken arrangeren o Voorstellen ten aanzien van dienstverlening o Gezamenlijk met algemeen directeur gesprekken voeren o Ondersteunen bij uitbrengen van maatwerkoffertes o Ondersteunen bij transitie/verhuisservice
 3. Vergroten naamsbekendheid en versterken reputatie en imago van DCA bij zowel resellers als eindgebruikers:
  • Netwerken;
  • Actief bezig zijn met social media; o Het houden en verzorgen van rondleidingen in onze datacenters; o Rondetafelgesprekken, events, bijeenkomsten o Lidmaatschap van relevante businessclubs
 4. Relatiebeheer bestaande klanten o Revisiegesprekken; o Clienttreatment, o Op orde houden van klantendossiers; contractmanagement o Follow up klanttevredenheidsonderzoeken, klachten en verzoeken
 5. Periodieke revisie van product o Maatwerk oplossingen en overig productontwikkeling o Benchmarking
 6. Werkzaamheden op organisatorisch en operationeel vlak en overige werkzaamheden o Consignatiediensten o Overleg en samenwerking met operationeel manager en technologiepartners o Aanwezigheid en participatie in verkoopvergaderingen

Kwalitatieve aandachtspunten bij beoordeling functioneren

Kennis

Van de accountmanager wordt verwacht dat hij over actuele technische kennis beschikt ten aanzien van (i) stand der techniek, (ii) technische mogelijkheden van DCA, (iii) positionering in de markt, concurrentieveld, (iv) trends en kenmerken van de voor hem relevante marktsegmenten, (v) prijsontwikkelingen et cetera. De functionaris is zelf verantwoordelijk voor zijn kennisniveau, ontwikkeling en opleidingen.

Zelfstandigheid

De accountmanager is een zelfstarter. Hij lost problemen zelf op binnen de gegeven vrijheden en bevoegdheden. Kiest uit meerdere goede alternatieven en maakt keuzes op basis van meerdere overwegingen. Schroomt daarbij niet om vooraf te overleggen met collega’s.

Sociale vaardigheden

Is open, transparant en duidelijk naar klanten en collega’s. Teamspeler, die het algemeen belang van de klant nimmer uit het oog verliest. Empathisch, begripvol en zakelijk. Begrijpt belangen, beperkingen en situaties van een ander. Doorziet verhoudingen tussen collega’s en bij klanten en onderhoud effectieve relaties met hen.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Het handelen geschiedt vanuit een diepgeworteld risicobesef. Veiligheid is een kernbegrip bij DCA. In dit opzicht wordt ten alle tijden verantwoording genomen, ook als de kwestie buiten het aandachtsgebied valt. Toont in dit opzicht een duidelijke oplettendheid. De werkzaamheden worden gestructureerd aangepakt en ook voor de collega’s inzichtelijk gemaakt. De functionaris is secuur in het maken van afspraken en doet op tijd wat hij heeft toegezegd.

Uitdrukkingsvaardigheid

De accountmanager uit zich in woord en geschrift op een correcte, neutrale en een voor anderen begrijpelijke wijze. Schriftelijke communicatie is inhoudelijk en grammaticaal foutloos. Hij beseft dat hij een belangrijke representant van DCA is in de markt en past zijn gedrag, houding, omgangsvormen en verschijning daaraan.

 

Kwantitatieve aandachtspunten bij beoordeling functioneren

De kwantitatieve aandachtpunten hebben betrekking op:

 • Aantal relevante leads uit eigen netwerk of zelfstandig gegenereerd.
 • Aantal bezoeken per klantsegment
 • Aantal aanvragen en offertes
 • Conversieratio
 • Aantal nieuwe klanten binnen de klantsegmenten
 • Contractduur van overeenkomsten met nieuwe klanten
 • Klanttevredenheid en klachten
 • Netwerk en clientreatmentactiviteiten

Deze kwantitatieve aandachtspunten worden SMART en realistisch en in onderling overleg met de accountmanager afgesproken en maandelijks geëvalueerd. Ieder kwartaal vindt en formeel functioneringsgesprek plaats.

Stage

Ben je op zoek naar een stageplaats of afstudeeropdracht binnen onze organisatie? Data Center Arnhem biedt jou de mogelijkheid om je stage in te vullen op de manier die bij jou en je opleiding past.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die wij voor jou hebben? Neem dan contact met ons op.